Qendra e Kërkimit Online e ICMP

Mirëseerdhët në Qendrën e Kërkimit Online të ICMP-së.

Qendra e Kërkimit Online (QKO) është një mjet për të ofruar ose marrë informacione për personin e zhdukur. Është një burim online i cili mundë të përdoret nga familjet e personave të zhdukur dhe të tjerët.

E zhvilluar në bazë të përvojës së gjatë të ICMP në ndihmë të qeverivefamiljeve të personave të zhdukur dhe të tjerëve. QKO është vendi ku mblidhen dhe ruhen informacionet konkrete dhe të dobishme të cilat mundë të përdoren kur është e nevojshme në kërkimin e personave të zhdukur. Lexo më shumë...

Në seksionin e kërkimeve, ju mundë të parashtroni raportin për personin e zhdukur duke dënë detaje, për shembull, datën e lindjes, vendin ku është parë për herë të fundit personi i zhdukur. Nëse keni ndonjë informacion shtesë për personin e zhdukur, ju gjithashtu mundë ta parashtroni atë. ICMP do të shkëmbejë ato informata vetëm me pëlqimin tuaj. Ju lutem shikoni politikat e ICMP për përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave perosnale, për të marrë informacione se si përpunohen dhe mbrohen të dhënat personale nga ICMP.Të dhënat personale do të trajtohen si të besueshme dhe do të përdoren vetëm për qëllimet për të cilat janë dhënë. Për më shumë informacione, ju utem kontaktoni ICMP ose shikoni politikat e mbrojtjes së të dhëanve të ICMP.