Raporto Personin e Zhdukur

Nëse ju tashmë keni raportuar personin e zhdukur përmes QKO dhe keni marrë kodin e verifikimit, ju lutem klikoni këtu për të kontaktuar ICMP në lidhje me raportin tuaj.

Nëse dëshironi të na dërgoni listën e personave të zhdukur (p.sh raport i cili përfshinë më shumë se një person të zhdukur, për shembull një numër njerëzish të zhdukur si pasojë e ndonjë incidenti specifik), ju lutem klikoni këtu ose dërgoni e-mail tek OIC.Support@icmp.int

TË DHËNAT PËR PERSONIN E ZHDUKUR

Mbiemri: *
Gërmëzimi alternativ:
Emri: *
Data e lindjes:   (nëse e panjohur lëreni bosh)
  (nëse e panjohur lëreni bosh)
  (nëse e panjohur lëreni bosh)
Shteti i Lindjes:
Vendi i Lindjes:
Data e zhdukjes: *

  (nëse e panjohur lëreni bosh)
Shteti i zhdukjes: *
Zona e zhdukjes: * [Dua të zgjedh nga harta]
Njësitë matëse:
Rrobat e veshura dhe informacionet shtesë rreth zhdukjes: ...
E-mail:   (informacione për personin e zhdukur)
Numri i telefonit:   (informacione për personin e zhdukur)

Nark fotografin


Përmbajtja e MyFace: * Missing persons may have been seen alive. You can publish a photograph of a missing person on the OIC MyFace application. The photograph can be seen by anyone who accesses MyFace. Anyone who has seen the missing person can provide information about his or her whereabouts by clicking on the photograph. This information will not be visible to the public. Only a photograph of the missing person can be uploaded to MyFace. NO additional personal data - such as name, last known contact details or date of birth - can be included with the photograph.

To upload a photograph to MyFace, and to allow anyone to see the photograph and to submit information about the missing person, you must agree to the following:

"I understand and agree that by uploading a photograph to MyFace I make it publicly known that the person in the photograph is considered by me as disappeared or missing and at risk, and that the photograph may be seen by anyone. ICMP will forward to me any response or information about the missing person that may be received on MyFace, provided the response is not evidently illegal, fraudulent or false. I understand that I have the right to remove the photograph at any time, either by myself, or by asking ICMP to do so. ICMP will remove the photograph in the event that the person in the photograph objects to the photograph being shown on MyFace. ICMP will not be responsible for any legal claims for compensation or damages, whether by the person in the photograph or by me, in conjunction with the photograph appearing on MyFace or being removed from MyFace."

Fotografija e personit:
Fotografija e personit:
(jpg, jpeg, gif, png. Maximum 4MB)
Nuk eshte zgjedhur asnje file.
Gabim:

Problem me ngarkimin e fault tua. Ju klutz sigurohuni që fail Juan të jet maksimumi 4MB the në formatted e shënuara si: JPG, JPEG, GIF, PNG.

TË DHËNAT TUAJA


Mbiemri: *
Gërmëzimi alternativ:
Emri: *
Lidhja me personin e zhdukur:
Ju lutem specifikoni çfarë lidhje keni me personin e zhdukur:
A do të ishit të gatshëm të ofroni mostrën referente të ADN-së: *
Shteti i vendbanimit: *
Vendbanimi:
Adresa e vendbanimit:
Telefoni: **
Telefoni alternativ: **
E-mail: **
Informacione tjera: ...

INFORMACIONET SHTESË


Si keni dëgjuar për ICMP?:
A e keni raportuar këtë person të zhdukur tek organizatat tjera: *
Nëse po, ju lutem saktësoni:
Informacionet shtesë: ...

VERIFIKIMI


Gabim:

Ju lutem konfirmoni duke shtypur në kuadratin më poshtë ose ri-shkruane kodin përsëri nëse shfaqet.
Ju lutem identifikohuni:


* - fusha të detyrueshme
** - ju lutem plotësoni të paktën njërën nga fushat
Njoftim për mbrojtjen e të dhënave
Të dhënat personale do të trajtohen si konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime për të cilat janë dhënë. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni ICMP-në ose shikoni politikat e mbrojtjes së të dhënave të ICMP.