Raporto Personin e Zhdukur

Nëse ju tashmë keni raportuar personin e zhdukur përmes QKO dhe keni marrë kodin e verifikimit, ju lutem klikoni këtu për të kontaktuar ICMP në lidhje me raportin tuaj.

Nëse dëshironi të na dërgoni listën e personave të zhdukur (p.sh raport i cili përfshinë më shumë se një person të zhdukur, për shembull një numër njerëzish të zhdukur si pasojë e ndonjë incidenti specifik), ju lutem klikoni këtu ose dërgoni e-mail tek OIC.Support@icmp.int

TË DHËNAT PËR PERSONIN E ZHDUKUR

Mbiemri: *
Gërmëzimi alternativ:
Emri: *
Data e lindjes:   (nëse e panjohur lëreni bosh)
  (nëse e panjohur lëreni bosh)
  (nëse e panjohur lëreni bosh)
Shteti i Lindjes:
Vendi i Lindjes:
Data e zhdukjes: *

  (nëse e panjohur lëreni bosh)
Shteti i zhdukjes: *
Zona e zhdukjes: * [Dua të zgjedh nga harta]
Njësitë matëse:
Rrobat e veshura dhe informacionet shtesë rreth zhdukjes: ...
Fotografia e personit (ose dokumenti nëse ka):
Fotografia e personit (ose dokumenti nëse ka):
(jpg, jpeg, gif, png, pdf, doc, docx, txt. Maksimumi 4MB)
Nuk eshte zgjedhur asnje file.
Gabim:

Ka një problem me ngarkimin e dosjes. Ju lutem sigurohuni që dosja nuk kalon 4MB dhe është në njërin nga këto formatet: JPG, JPEG, GIF, PNG, PDF, DOC, DOCX ose TXT.

TË DHËNAT TUAJA


Mbiemri: *
Gërmëzimi alternativ:
Emri: *
Lidhja me personin e zhdukur:
Ju lutem specifikoni çfarë lidhje keni me personin e zhdukur:
A do të ishit të gatshëm të ofroni mostrën referente të ADN-së: *
Shteti i vendbanimit: *
Vendbanimi:
Adresa e vendbanimit:
Telefoni: **
Telefoni alternativ: **
E-mail: **
Informacione tjera: ...

INFORMACIONET SHTESË


Si keni dëgjuar për ICMP?:
A e keni raportuar këtë person të zhdukur tek organizatat tjera: *
Nëse po, ju lutem saktësoni:
Informacionet shtesë: ...

VERIFIKIMI


Gabim:

Ju lutem konfirmoni duke shtypur në kuadratin më poshtë ose ri-shkruane kodin përsëri nëse shfaqet.
Ju lutem identifikohuni:


* - fusha të detyrueshme
** - ju lutem plotësoni të paktën njërën nga fushat
Njoftim për mbrojtjen e të dhënave
Të dhënat personale do të trajtohen si konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime për të cilat janë dhënë. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni ICMP-në ose shikoni politikat e mbrojtjes së të dhënave të ICMP.