Prijava lokacije

Aplikacija Prijava lokacije omogućava prijavu masovnih grobnica i drugih mjesta na kojima se mogu nalaziti posmrtni ostaci nestalih osoba. Ona također omogućava prijavu zatočeničkih mjesta. Informacije se mogu prijaviti anonimno ili sa podacima za kontakt.

Aplikacija Prijava lokacije je jednostavna za korištenje.
  1. Počinjete biranjem Vrste lokacije
  2. Odaberite Lokaciju na padajućem meniju
  3. Klikom na mapu označite željenu lokaciju i uvećajte kako bi je što preciznije označili
  4. Popunite naredna polja za unos informacija
  5. Nakon unosa informacija, kliknite "Pošalji obrazac za Položaj lokacije"
Napomena: polja za unos informacija nisu obavezna i možete ih ostaviti praznima.

Ako nam želite poslati spisak lokacija (npr. izvještaj u kome se pominje više lokacija), kliknite ovdje ili nas kontaktirajte putem e-maila OIC.Support@icmp.int

Informacije o lokaciji

Vrsta lokacije:
Lokacija:
Približan broj osoba za koje se smatra da se nalaze na lokaciji:   (u slučaju da nemate informaciju ostavite prazno)
Približni datum nastanka lokacije:

  (u slučaju da nemate informaciju ostavite prazno)
Kako ste saznali za ovu lokaciju?:
Da li ste ovu lokaciju prijavili nekom drugom:
Opis lokacije:
Posjedujete li informacije o događaju ili okolnostima koje su dovele do nestanka i smrti osoba koje se nalaze na ovoj lokaciji?:
Posjedujete li informacije o identitetu/identitetima ili porijeklu osoba za koje se smatra da se nalaze na lokaciji?
Fotografija lokacije:
Ukoliko želite da vas ICMP kontaktira molimo sljedeće dodatne podatke:
ICMP-ov mandat je osigurati saradnju vlada i nadležnih institucija u procesu pronalaženja i identifikacije nestalih osoba. U tu svrhu se informacije unesene u ovu aplikaciju mogu dijeliti sa domaćim i međunarodnim istražnim agencijama. ICMP zadržava pravo da informacije unesene u ovu aplikaciju ne dijeli, ukoliko procijeni da postoji opasnost u smislu ugrožavanja integriteta dokaza ili mjesta zločina ili do prestanka takve opasnosti.
Ime:
Broj telefona:
E-mail:
Drugi podaci za kontakt po potrebi:
ICMP će sve osobne podatke smatrati povjerljivim.

VERIFIKACIJA


Molimo da se verifikujete:
Vaša lokacija (marker) nije postavljena na istu teritoriju koja je odabrana iz liste. Molimo razmislite o pomjeranju markera na odabranu teritoriju iz liste, ili prvo odaberite odgovarajuću teritoriju. Ako je vaš marker ipak postavljen na terotoriju koja je ujedno odabrana iz liste, onda možete ignorisati ovu poruku i nastaviti sa svojom prijavom.


Kosovo* - ovaj naziv nije u vezi sa pitanjem statusa Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244/1999 Vijeća sigurnosti UN-a i Mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju nezavisnosti Kosova.
Obavijest o zaštiti podataka
Lični podaci će se smatrati povjerljivim i koristit će se samo u svrhe za koje su dati. Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte ICMP ili pogledajte ICMP-ovu politiku o zaštiti podataka.