Zaštićena oblast


Prijavite se

Korisničko ime:
Lozinka:
Uvjeti korištenja
Korištenjem ove značajke naše web stranice saglasni ste da prihvatate i poštujete sljedeće uvjete korištenja, koji se mogu mijenjati bez najave, a kako biste bili sigurni da ste upoznati sa svakom takvom promjenom, povremeno ponovno pročitajte ove Uvjete korištenja. Namjena sadržaja stranica ove značajke je olakšati rad na slučajevima nestalih osoba domaćim agencijama koje ICMP-u dostavljaju genetičke uzorke na analizu DNK. Sadržaj ovih stranica se ne može koristiti u bilo koju drugu svrhu. Pristup ovoj značajki i njeno korištenje su zaštićeni lozinkom i ograničeni na korisnike koje su ovlastile njihove nadležne agencije i kojima je ICMP dodijelio lozinku. Ukoliko koristite ovu stranicu, odgovorni ste za zaštitu povjerljivosti vašeg naloga i lozinke kao i za ograničavanje pristupa vašem računaru. Saglasni ste i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu.
Kršenje ovih uvjeta korištenja može imati za posljedicu građansku i krivičnu odgovornost.