Kako funkcionira Online centar za upite

Online centar za upite (OczU) omogućava korisnicima da unesu i nađu informacije o statusu pojedinačnih slučajeva. Opcija Prijavite nestalu osobu prihvata osnovne podatke o nestaloj osobi, uključujući podatke o najbližem živućem srodniku/srodnicima, te sve dodatne informacije o okolnostima nestanka.

U fazi Prijavite nestalu osobu, korisnici mogu naznačiti koliko mnogo ili malo su spremni da dozvole da se informacije dijele. Na primjer, korisnici se mogu saglasiti da dijele informacije sa ICMP-om ali ne i sa organom vlasti ili sa drugom organizacijom. Što se u opsežnijoj mjeri dijele informacije, vjerovatno će biti korisnije u pomaganju da se locira i identifikuje nestala osoba, ali ICMP vodi politiku apsolutne sigurnosti podataka: ukoliko ne želite da se vaše informacije dijele, neće se dijeliti. Korisnik odlučuje o mjeri u kojoj se podaci mogu dijeliti prije nego podnese Obrazac sa podacima o nestaloj osobi. Lični podaci se koriste samo u svrhe za koje su dati. Za daljnje informacije, pogledajte ICMP-ovu politiku o zaštiti podataka.

Online centar za upite također omogućava klijentima da prate status nestale osobe putem opcije Upit o nestalim osobama. Ukoliko ste registrirali nestalu osobu kod ICMP-a davanjem jednog ili više referentnih uzoraka za analizu DNK, status slučaja se može pratiti jednostavno unošenjem imena nestale osobe. Pristupite Upitu o nestalim osobama ovdje.

Kada se referentni uzorak porodice dostavi ICMP-u, izoluje se profil DNK i ovaj profil se poredi sa svim profilima DNK koje je ICMP izolovao iz uzoraka kostiju ili tkiva posmrtnih ostataka koje su podnijeli organi vlasti. Kako bi se pronašlo podudaranje DNK, obično je potrebno više referentnih uzoraka od porodice. Bliski članovi porodice kao što su roditelji i djeca nestale osobe osiguravaju najkorisnije uzorke za podudaranja DNK: stoga broj dostavljenih uzoraka i bliskost veze utiču na vjerovatnoću pronalaženja podudaranja.

U pogledu geografskih područja ili događaja gdje ICMP ima program za prikupljanje referentnih uzoraka za moguću identifikaciju nestalih osoba putem DNK, Upit o nestalim osobama će naznačiti da li ICMP ima dovoljno referentnih uzoraka porodice da bi mogao imati dobru šansu da nađe podudaranje, ili da li se trebaju dostaviti dodatni uzorci. Ukoliko je potrebno još uzoraka, poveznica na Upitu o nestalim osobama će vam omogućiti da navedete druge članove porodice koje ICMP može kontaktirati za uzorke.

Podudaranje DNK se može naći samo ukoliko je ICMP-u podnešen uzorak kosti ili tkiva tako da se može dobiti profil DNK i uporediti sa DNK uzetom iz referentnih uzoraka srodnika.

Članovi porodice mogu pomoći u traženju svojih najdražih tako što će provjeriti da li ICMP ima dovoljno referentnih uzoraka, i, ukoliko nema, dostaviti više informacija za dodatne uzorke. Sve ostale ažurirane informacije također mogu biti korisne. Kontaktirajte ICMP ovdje.

Ako ICMP pronađe podudaranje između profila DNK porodice i profila DNK iz uzorka posmrtnih ostataka, Izvještaj o podudaranju DNK se izdaje instituciji koja je podnijela post mortem uzorak – na primjer, Uredu mrtvozornika ili drugom odgovornom vladinom odjelu. OczU daje kontakt detalje institucije koja je primila Izvještaj o podudaranju DNK.

Izvještaji o DNK predstavljaju dio šireg pravnog i administrativnog procesa identifikacije koji uzima u obzir sve raspoložive informacije. Pored toga, ponekad se izvještaji o podudaranju DNK izdaju za više od jedne osobe, kada je nekoliko članova iste porodice nestalo. Ovo je zbog toga što se sestre, na primjer, ili braća, ne mogu razlikovati ako nijedna/nijedan nema djecu koja su dostavila referentne uzorke. Kako bi saznale status identifikacije slučaja, porodice treba da kontaktiraju organ naveden u rezultatu Upita o nestalim osobama.Lični podaci će se smatrati povjerljivim i koristit će se samo u svrhe za koje su dati. Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte ICMP ili pogledajte ICMP-ovu politiku o zaštiti podataka.