Заповідна зона


Логін

Логін:
Пароль:
Політика умов використання
Користуючись цією функцією нашого веб-сайту, ви погоджуєтеся прийняти та дотримуватися наведених нижче умов використання, які можуть змінюватися без попередження. Щоб переконатися, що ви в курсі будь-яких таких змін, періодично переглядайте цю Політику умов використання. Вміст сторінок цього об’єкта призначений для полегшення роботи з розслідування справ зниклих безвісти місцевими установами, які надсилають генетичні зразки до МКЗБ для аналізу ДНК. Вміст цих сторінок не можна використовувати для будь-яких інших цілей. Доступ і використання цієї функції захищено паролем і обмежено користувачами, авторизованими відповідною установою, які отримали пароль від МКЗБ. Якщо ви використовуєте цей сайт, ви несете відповідальність за збереження конфіденційності свого облікового запису та пароля, а також за обмеження доступу до свого комп’ютера. Ви погоджуєтеся взяти на себе відповідальність за всі дії, які відбуваються під вашим обліковим записом.
Порушення цієї політики умов використання може призвести до цивільної та кримінальної відповідальності.