Центр онлайн-запитів

Партнери

Мандат МКЗБ передбачає забезпечення співпраці урядів та інших осіб у пошуку та ідентифікації зниклих безвісти внаслідок конфліктів, міграції, порушень прав людини, катастроф, злочинів та з інших причин. Комісія співпрацює з організаціями громадянського суспільства, в тому числі із сім’ями зниклих безвісти осіб, відповідними органами влади та організаціями, що беруть участь у пошуках зниклих безвісти осіб. МКЗБ надає дані партнерам лише за умови отримання відповідної згоди осіб, які надали ці дані. Будь ласка, перегляньте Політику МКЗБ з обробки та захисту персональних даних, аби отримати детальну інформацію з обробки та захисту персональних даних МКЗБ.

Запит до бази даних ДНК-аналізу

Зважаючи на поширеність використання даних судово-медичної експертизи ДНК у кримінальних розслідуваннях та зростання чутливості технологій, потреба в Базах даних ДНК-аналізу (БДА) є надзвичайно важливою. Метою БДА є забезпечення можливості ідентифікації профілів ДНК, отриманих за вхідною ДНК, що зазнала ненавмисного забруднення. Забруднення може статися в будь-який час у процесі зберігання та переміщення ДНК, в тому числі внаслідок впливу реагентів та витратних матеріалів, які використовують судово-медичні лабораторії ДНК-аналізу. За умови несвоєчасного виявлення такого забруднення під час розгляду справи, воно може ввести розслідування в оману.

Робоча група з аналізу ДНК Європейської асоціації судово-експертних установ (ENFSI) разом із Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ) виступили координаторами створення двох систем підтримки розслідувань випадків забруднення:
  1. БДА ДНК виробників із можливістю пошуку; та
  2. База даних забруднених ДНК із невідомим джерелом походження, що містить профілі ДНК, неодноразово бачені в різних лабораторіях, часто в процесі контролю, джерело походження який є невідомим, проте визначені як не пов’язані зі злочином.
База діагностичних даних виробників
База діагностичних даних виробників (БДДВ) містить профілі ДНК, надані виробниками, які беруть участь у відповідних процесах зберігання та переміщення на підставі окремих угод між ними та МКЗБ, як зберігачем даних. Компанії можуть надавати дозволи на обмін інформацією різного рівня у випадку виявлення подібності. Кінцеві користувачі отримують сповіщення у випадку виявлення збігу та за бажанням осіб, які надали профілі ДНК до бази даних, також можуть отримати додаткову інформацію, що стосується подібності, в тому числі всього проаналізованого профілю ДНК, дані про лабораторію або виробника, який завантажив такий профіль до бази даних, та контактну інформацію для подальшого обміну даними забезпечення якості.

Виробники, зацікавлені в тому, аби долучитися до БДДВ, можуть надати запит тут

База діагностичних даних забруднених профілів невідомого походження
База діагностичних даних забруднених профілів невідомого походження (БЗДДНП) заповнюватиметься профілями ДНК, наданими судово-медичними лабораторіями ДНК-аналізу, які вважаються забрудненими або такими, що вилучені з джерел із забруднювачами, наявними в реагентах або витратних матеріалах, які також можуть використовуватися в інших судово-медичних лабораторіях. Прикладом профілю ДНК, який належить до включення до Бази забруднених діагностичних даних невідомого походження, може бути профіль, для якого наявні результати неодноразового негативного контролю, який не може бути ідентифікований за внутрішньою базою діагностичних даних персоналу, або для якого інші розслідування чи відомі обставини виключають випадкове введення забруднювача лабораторією під час аналізу.

Зареєстровані та затверджені представники судово-медичних лабораторій ДНК-аналізу можуть здійснювати пошук у БДА ДНК за власними суперечливими профілями ДНК з метою визначення можливого походження таких профілів від забруднення реагентами або витратними матеріалами в процесі зберігання та переміщення. Запити на реєстрацію розглядатимуться Комітетом із нагляду ENFSI БДА, як правило, протягом кількох днів.

Для подання запиту щодо включення забруднених профілів ДНК невідомого походження до БЗДДНП, натисніть тут.

Правила подібності, використовувані застосунком для визначення збігу в БДА, є такими:
СУДІ (Системи управління даними ідентифікації)

Системи управління даними ідентифікації (СУДІ) є клієнт-серверним веб застосунком, розміщеним на віддаленому сервері. Доступ користувачів до застосунку забезпечується через Інтернет з'єднання, через захищений браузерний інтерфейс незалежно від географічного розташування. СУДІ забезпечує динамічний та сталий обмін даними між користувачами. Розміщення централізованого сервера управління базою даних в одному місці підвищує ефективність та виробничу продуктивність. Водночас надання безпечного доступу до бази даних, незалежно від місця розташування, покращує взаємодію між усіма зацікавленими сторонами, які працюють над питаннями зниклих безвісти.

СУДІ має розширені функції безпеки. Система також дозволяє здійснювати налаштування та підтримку застосунків, розроблених для розв'язання різних проблем, з якими стикаються різні країни, пропонує мобільність, забезпечуючи доступ до бази даних з мобільних пристроїв, в тому числі телефонів та планшетів, підключених до мережі Інтернет. Оскільки багато операцій з ідентифікації, особливо ідентифікації жертв стихійних лих (ІЖСЛ), виконують на віддалених локаціях, розгортання бази даних із пошуковою потужністю СУДІ підвищує ефективність та потенціал польових працівників. Детальніше.


Персональні дані вважаються конфіденційними та використовуватимуться лише для тих цілей, для яких вони були надані. Для додаткової інформації, зверніться до МКЗБ або перегляньте Політику захисту даних МКЗБ.