Baza e të dhënave të rasteve aktive të personave të zhdukur nga konfliktet në territorin e ish-Jugosllavisë

Ju keni hyrë në versionin publik të bazës së të dhënave të rasteve aktive të personave të zhdukur nga konfliktet në territorin e ish-Jugosllavisë.

Baza e të dhënave menaxhohet nga Grupi për Personat e Zhdukur - një mekanizëm shumëpalësh i bashkëpunimit rajonal, i cili është i përfshirë në Procesin e Berlinit të Ballkanit Perëndimor. Grupi i Personave të Zhdukur përbëhet nga institucionet vendore (IV) përgjegjëse për kërkimin dhe identifikimin e personave të zhdukur nga Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova*, Mali i Zi dhe Serbia.

Baza e të dhënave aktualisht përmban gjithsej 11329 të dhëna të personave të zhdukur. Ky numër do të ndryshojë kur raportoheen raste të reja ose kur rastet zgjidhen dhe rrjedhimisht hiqen nga baza e të dhënave.

Baza e të dhënave është e kërkueshme sipas emrit, emrit të babait, mbiemrit dhe territorit të raportuar të zhdukjes. Duke klikuar në një rezultat specifik kërkimi, do të hapen më shumë kategori të dhënash për t'i parë.

Kur hyni në një regjistrim specifik të personit të zhdukur, mund të jepni informacionin përkatës në kutinë e komenteve. Do t'ju kërkohet të jepni informacionin tuaj të kontaktit, në mënyrë që të mund të kontaktoheni për detaje të mëtejshme nëse kërkohet.

Nëse dëshironi të raportoni një person të zhdukur si pasojë e konflikteve të armatosura të viteve 1990 në territorin e ish-Jugosllavisë, ju lutemi kontrolloni fillimisht se emri i tyre është në bazën e të dhënave. Nëse një person i zhdukur nuk është i listuar në rezultatet e kërkimit, mund ta raportoni duke klikuar butonin në fund të faqes tjetër.

Nëse dëshironi të raportoni vendndodhjen e një varri masiv ose individual, mund ta bëni këtë duke përdorur aplikacionin e ICMP "Raporto vendndodhjen". Kërkesa lejon raportimin e varreve masive dhe vendeve të tjera ku mund të gjenden mbetjet mortore të personave të zhdukur. Duke klikuar Këtu, ju mund të jepni informacion në mënyrë anonime ose me detajet tuaja të kontaktit.

Kjo bazë të dhënash është krijuar me mbështetjen teknike të Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) dhe ndihmën financiare të Zyrës së Jashtme, Commonwealth dhe Zhvillimit (FCDO) të Qeverisë së Britanisë së Madhe si dhe Ministrisë Federale të Punëve të Jashtme të Gjermanisë.


Kosova* - Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.